Vážení priatelia a priaznivci neustáleho zlepšovania. Dovoľte nám privítať Vás na stránke LeanPortal.

Táto stránka bola vytvorená za účelom prepojenia spoločností, jednotlivcov, vedeckej obce, ale aj zainteresovaných laikov, pre vytvorenie povedomia a vedomostnej bázy o inováciách, rozvoji, kontinuálnom zlepšovaní a zmenách.
Tento cieľ by sme radi dosiahli skrz kolaboratívny prístup všetkých zúčastnených strán. Dúfame, že LeanPortal bude slúžiť ako portál nielen do sveta podnikovej praxe, ale aj základných teoretických a filozofických stavebných blokov aplikovateľných v ľubovoľnom produkčnom, obslužnom, informačnom či sociálnom systéme.
Chceme, aby sa na LeanPortal dostávali materiály, z ktorých sa budeme môcť spoločne učiť, vymieňať si poznatky a rady, no predovšetkým nadväzovať a udržiavať dialóg za účelom prenikania do tajov filozofie manažmentu, výroby, štíhleho podniku, inovácii, logistiky, kvality, informácií a v podstate celkového zvyšovania výkonnosti spoločností a jednotlivcov. Radi preto uverejníme všetky relevantné a zaujímavé príspevky, nápady, podnety či komentáre.
Nám vlastná filozofia, vedúca ku kroku založenia portálu tohoto charakteru, stojí na viere, že väčšina metód, prístupov, techník a filozofií predstavujú všeobecné a praxou overené „pravdy“, ktoré by sa nemali schovávať, ako dajaké „interné, prísne tajné know how“, ale zdieľať, rozvíjať a zveľaďovať skrz vzájomnú spoluprácu a kolaboráciu.
 
Takýto prístup si však vyžaduje mnohostranný a dlhodobý dialóg, výmenu názorov, skúseností či informácií. Z nášho pohľadu sa takýmto aktivitám však stále príliš nedostávalo priestoru.
Preto by sme radi aj s Vašou pomocou vytvorili z LeanPortalu miesto pre také aktivity, ktoré povedú k uspokojeniu primárnej potreby každého rozumne zmýšľajúceho človeka a to chuť po poznaní a učení sa novým veciam.
Prajeme Vám všetkým, aby ste na LeanPortale našli „kus“ dobrých nápadov a podnetov posúvajúcich Vás i Vaše spoločnosti vpred na nekonečnej ceste k excelentnosti.

kolektív autorov LeanPortalu

„Skúsenosť je bránou k poznaniu.“
„Experiri est porta ad lumen“